Mēs rūpējamies par Latvijas mežu nākotni! 
Meža īpašniekiem Latvijā!
 • Konsultēšana
  Mežsaimniecības, ES fondu piesaistes un vides jautājumos. 
 • Meža kopšana 
  Agrotehniskā kopšana un Jaunaudžu retināšanu
 • Meža izstrāde 
  Cirsmu sagatavošana un Cirsmu izstrāde
 • Stādu iegāde un meža atjaunošana
  Laba sadarbība ar AS “Latvijas valsts meži”
 • Koksnes tirdzniecība
  Kopīgi pārdodot labāka cena
Piesakies Eiropas Savienības finansētai konsultācijai šodien!
Meža īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2021. gadam ir pieejams Eiropas finansējums meža īpašnieku konsultēšanai. Šis finansējums ir ļāvis mūsu mežkopības speciālistu konsultācijas visu meža īpašnieku īpašumos padarīt pieejamas bez maksas.
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
E-pasts
Meža īpašuma atrašanās vieta
Īpašumā esošie hektāri
Vēlamais konsultācijas laiks
100% Privātums garantēts Privātuma politika
Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”

Zviedrijā un Norvēģijā katrs trešais īpašnieks savu meža īpašumu apsaimnieko sadarbībā ar kooperatīvajām sabiedrībām – pašiem meža īpašniekiem piederošiem meža apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Šajās valstīs ap 130 tūkstošiem meža īpašnieku ir kooperatīvo sabiedrību biedri. Igaunijā kooperatīvi un meža īpašnieku biedrības apvieno ap 13 tūkstošiem meža īpašnieku. Latvijā šis skaits, lai arī strauji augošs, vēl ir zem tūkstoša.

534

BIEDRI

11 017

BIEDRU MEŽA
PLATĪBA (ha)

6,5 miljoni

APGROZĪJUMS EUR
2018. GADĀ

650 tūkstoši

IESTĀDĪTIE KOKI
2019. GADĀ

Copyright © 2020 MPKS "Mežsaimnieks"